Kindred Affiliates

kindred affiliates på HimmelspillKommisjonsdetaljer

Selskapet ble opprettet i 1997, og tilbyr spill til stort sett alle deler av verden bortsett fra USA og et fåtall andre regioner. Kindred Affiliates er lisensiert på Malta. De fleste partnerne til Kindred Affiliates holder seg til en standard ordning for inntektsdeling. I denne planen får forretningspartnere betalt ut en del av nettoinntekten som hans eller hennes spillere genererer for Kindred-merker. Grunnlaget for dette regnestykket er de samlede spillinntektene minus skatter, betting-avgifter, tredjepartskommisjoner og avgifter, finansielle transaksjoner, bonuser, andre salgsfremmende midler og tilbakeførsler. Under denne ordningen, vil kommisjonens prosentandel avgjøres månedlig basert på forretningspartnernes suksess. Dess mer inntekter partene genererer, dess større blir andelen av inntekten han eller hun har rett på som kommisjon, helt opp til den maksimale inntektsgrensen. Ulempen med denne ordningen for datterselskapene, er at denne planen også tar med seg negative balanser. Dette betyr at måneder der de går i tap vil ha påvirkning på framtidig profitt siden ingen utbetalinger blir utbetalt før den negative balansen er tjent tilbake. Kindred Affiliates er åpne for å forhandle alternative kommisjonsplaner med erfarne forretningpartnere. Dette kan være planer som for eksempel CPA (kostnad-per-oppkjøp), avtaler og hybridplaner som kombinerer både CPA og innteks-delende kommisjoner. Disse alternative planene må utarbeides individuelt med en forretningsparter-manager.

Sub-tilknytning

Medlemmer av Kindred Affiliates kan øke sin inntjening ved å verve andre til programmet. Kindred Affiliates 2-lags-ordning gjør det mulig for partnere å plassere trackinglinker til partnere på sine hjemmesider og bli betalt basert direkte på suksessen til partnernes sub-tilknytning.

Betalingsdetaljer

Kindred Affiliates forsikrer at alle partner-kommisjonene er betalt i løpet av 15 dager inn i hver måned. Partnere må tjene opp minst £/€100 i inntekt før de kan ta ut betalinger, noe som er en rimelig terskel etter dagens standard. Det er ingen administrasjonsgebyrer trukket fra noen av kommisjonene. Partnere kan velge å motta sine utbetalinger via Neteller eller Skrill. Bankoverføringer er også et alternativ, men generelt er dette alternativet mer kostbart.

Programvare

Partnere av Kindred Affiliates kan holde oversikt over dere businesser direkte gjennom å benytte seg av programmets NetRefer-plattform. Denne programvareløsningen er integrert i Kindred Affiliates sin webside for å gi informasjon om spillere, kommisjoner, websideaktivitet og annen nøkkelinformasjon i real-time. Partnere kan også få tilgang til det siste reklamemateriellet uten å kontakte en partner-manager.