Euro Partners

euro partners på HimmelspillKommisjons-detaljer

Som oftest er medlemmer av Euro Partners affiliate program kompensert gjennom et inntekts-delings-skjerma. Under denne planen, får partneren en prosentandel av netto spill-inntekter fra sine refererte spillere, Euro Partners regner ut denne netto inntekten som brutto spill-profitt minus returer, tilbakebetalinger, rabatter, bonuser, korrigeringer og sikringskostnader. Euro Partners skiller mellom sine partnere gjennom aktivitets-baserte nivå. Partnere som bringer inn et stort volum av spillere en bestemt måned får muligheten til å skaffe seg en høyere prosentandel av kommisjonen. Uheldigvis for partnere, praktiserer Euro Partners negative balanser. Det innebærer at om spillere vinner mer enn det de taper, gjør seg medskyldig i svindel eller lignende, må disse tjenes inn igjen før noen videre kommisjon betales ut til partneren. Inntjeningene går også på tvers av de ulike casino-merkene, så et tap på et casino vil påvirke inntjeninger fra et annet casino innenfor en måned. Euro Partner sin partner-kontrakt inneholder en klausul om minimums-aktivitet. Partnere som ikke lykkes med å rekruttere nye kunder som setter inn penger innen en periode på tre måneder, vil få sine kommisjonsrater kuttet til den laveste raten. Partneren vil da plasseres tilbake på standard kommisjons-ordning så snart som de rekrutterer minst en ny spiller dog. Partnere med nok kredibilitet og nettside-trafikk kan være kvalifiserte for en alternativ kommisjons-plan, som for eksempel CPA (cost-per-acquiarion) hvis de henvender seg til Euro Partner. Slike tilpassede avtaler må forhandles om med en partner-manager, og betingelsene for disse avtalene avhenger av en rekke ulike faktorer.

Sub-partnere

Euro Partners tilbyr en av de mest dyptgående sub-partner-programmene i industrien, og tilbyr totalt 10 ulike nivå. Det innebærer at partnere som kan rekruttere andre til programmet får ekstra kommisjoner basert på hva disse partnerne oppnår i tillegg til at hver partner rekruttert av sub-partnere, helt ned til 10 nivå.

Betalings-detaljer

Euro Partners foretar sine utbetalinger en gang i måneden. For å kvalifisere for en utbetaling, må en partner tjene opp minst $250 i kommisjons-inntjening i løpet av slutten på den nåværende måneden. De som ikke klarer å møte denne terskelen, får sine inntekter overført til neste måned, og helt til nivået er nådd. Alle kommisjoner er lagt til partnerens balanse etter at en 4% administrativ avgift er trukket fra. For øyeblikket tilbyr Euro Partners betalinger via Skrill, bankoverføring og sjekk. Partnere som møter kravene for utbetaling, mottar konsekvent sine utbetalinger ikke senere enn 15 fager fra starten av måneden.

Programvare

Euro Partners drives av Playtech New Software Platform. Denne interne løsningen tillater en veldig oversiktlig oversikt over alle aspekter av en partners business, alt fra spilleraktivitet til nettside-aktivitet, kommisjoner og materiale for markedsføring.